BIOLOGY
1. Mrs. AA BHUTKAR 2. Mrs. MP SHETTY
3. Mrs. MJ PATIL 4. Mrs. JP NIJSURE
5. Shri. SANJAY VISPUTE 6. Mrs. SHYMALA KULKARNI
7. Shri. MADHUKAR PHADTARE 8. Ms. DEEPA SUDHIR
9. Shri. ANIL CHAURASIYA 10. Shri. KV INDULKAR
11. Mrs. SATYAJODHA KAUSHIK 12. Shri. AMEY AMBERKAR
13. Ms. PRIYA JUGDAR
MATHEMATICS
14. Shri. VK YADAV 15. Mrs. VARSHA S.(SUPERVISOR)
16. Shri. K.THIRUPATI 17. Ms. GEETA JAYARAJAN
18. Shri. SOPAN KHEDKAR
CHEMISTRY
19. Mrs. JP SHETTY 20. Shri. CT YADAV
21. Mrs. ANIE THOMAS 22. Mrs. BALJIT MP CHUDJI
23. Shri. TV RAVIPRAKASH 24. Mrs. VASANTI PHADTARE
25. Ms. SANGITA SINGH 26. Ms. RAMANI BEHERA
27. Ms. MEDHA GHADI 28. Ms. ARCHANA KOLHE
ECONOMICS
29. Ms. GIRIJA NAMBIAR
PHYSICS
30. Mrs. JAYA BHARATI 31. Mrs. SS PRADHAN
32. Mrs. SR SHINDE 33. Shri. PV PATIL
34. Shri. ST TELI 35. Mrs. VAISHALI PATIL
36. Shri. RC CHAUDHARY 37. Ms. KUMUD TIWARI
38. Ms. POONAM DAS 39. Shri. PRAMOD BIRADAR
40. Ms. RASHMI DESAI 41. Ms. ANJALI NARKHEDE
42. Ms. TRUPTI DAREKAR
GEOGRAPHY
43. Mrs. AISHWARYA KACHOLE
MARATHI
44. Mrs. DEEPA THANEKAR 45. Mrs. LATIKA BHANUSHALI
HISTORY
46. Ms. RANJANA RAO(PT)
ENGLISH
47. Shri. VIJAYKUMAR V. (Vice Principal) 48. Mrs. Y. JAYASHREE
49. Ms. BRINDA CHAUHAN 50. Mrs. SHAILAJA TRIGUNAYAT
51. Ms. SUVARNA KALSHETTY 52. Ms. SUREKHA BALSUBRAMANIAN
COMMERCE
53. Mrs. SHWETA SHAH 54. Shri. SHRINIWAS PODISHETTY
HINDI
55. Shri. AJAYKUMAR SINGH 56. Shri. CHANDRAPRAKASH SINGH
57. Shri. SANJAYKUMAR SINGH 58. Shri. TEJBAHADUR SINGH
59. Ms. SHILPA MISHRA(PT)
SOCIOLOGY
60. Ms. SUNITA NAIR (PT)
POLITICAL SCIENCE
61. Mrs. SUDHA SHETTY
HEALTH & PHYSICAL EDUCATION
62. Dr. YATIN RANE 63. Ms. SEEMA GADRE
CHEMISTRY
1. Ms. BHARATI MANOHAR 2. Ms. AMRUTA SINGH
3. Ms. POONAM SINGH 4. Ms. VIDHI SHAH
5. Ms. PALLAVI DHONDKAR/td> 6. Shri. MANOJKUMAR VISHWAKARMA
PHYSICS
7. Shri. ARUN MULEY 8. Ms. SUSHMA YADAV
9. Shri. ATUL SINGH
HINDI
10. Ms. SEEMA SINGH
MATHS
11. Ms. SUSHAMA KATKAR 12. Shri. MININATH GANJAVE
13. Shri. AMITKUMAR SINGH
COMPUTER SCIENCE
14. Mrs. AMIT TRIVEDI 15. Mrs. MA SAMPAGAONKAR
ECONOMICS
16. Shri. VAIDYA RATANSINGH 17. Shri. SWAPNIL DESAI
18. Ms. PRIYANKA SINGH
COMMERCE
19. Shri. RAHUL BHANUSHALI 20. Ms. VINITA SINGH
COMMERCE - I.T.
21. Ms. MEDHA AGARKAR 22. Ms. TARUNA CHUG
ENGLISH
23. Shri. RAGHUNATH MANDAL 24. Ms. CHANDANA DAS
25. Ms. MAYA SINGH
BIOLOGY
26. Ms. SEEMA GHODKE 27. Ms. RICHA DOIPHODE
HISTORY
28. Shri. SURAJ SHUKLA
GEOGRAPHY
28. Shri. UPENDRAKUMAR TIWARI
+ AIDED SECTION
BIOLOGY
1. Mrs. AA BHUTKAR 2. Mrs. MP SHETTY
3. Mrs. MJ PATIL 4. Mrs. JP NIJSURE
5. Shri. SANJAY VISPUTE 6. Mrs. SHYMALA KULKARNI
7. Shri. MADHUKAR PHADTARE 8. Ms. DEEPA SUDHIR
9. Shri. ANIL CHAURASIYA 10. Shri. KV INDULKAR
11. Mrs. SATYAJODHA KAUSHIK 12. Shri. AMEY AMBERKAR
13. Ms. PRIYA JUGDAR
MATHEMATICS
14. Shri. VK YADAV 15. Mrs. VARSHA S.(SUPERVISOR)
16. Shri. K.THIRUPATI 17. Ms. GEETA JAYARAJAN
18. Shri. SOPAN KHEDKAR
CHEMISTRY
19. Mrs. JP SHETTY 20. Shri. CT YADAV
21. Mrs. ANIE THOMAS 22. Mrs. BALJIT MP CHUDJI
23. Shri. TV RAVIPRAKASH 24. Mrs. VASANTI PHADTARE
25. Ms. SANGITA SINGH 26. Ms. RAMANI BEHERA
27. Ms. MEDHA GHADI 28. Ms. ARCHANA KOLHE
ECONOMICS
29. Ms. GIRIJA NAMBIAR
PHYSICS
30. Mrs. JAYA BHARATI 31. Mrs. SS PRADHAN
32. Mrs. SR SHINDE 33. Shri. PV PATIL
34. Shri. ST TELI 35. Mrs. VAISHALI PATIL
36. Shri. RC CHAUDHARY 37. Ms. KUMUD TIWARI
38. Ms. POONAM DAS 39. Shri. PRAMOD BIRADAR
40. Ms. RASHMI DESAI 41. Ms. ANJALI NARKHEDE
42. Ms. TRUPTI DAREKAR
GEOGRAPHY
43. Mrs. AISHWARYA KACHOLE
MARATHI
44. Mrs. DEEPA THANEKAR 45. Mrs. LATIKA BHANUSHALI
HISTORY
46. Ms. RANJANA RAO(PT)
ENGLISH
47. Shri. VIJAYKUMAR V. (Vice Principal) 48. Mrs. Y. JAYASHREE
49. Ms. BRINDA CHAUHAN 50. Mrs. SHAILAJA TRIGUNAYAT
51. Ms. SUVARNA KALSHETTY 52. Ms. SUREKHA BALSUBRAMANIAN
COMMERCE
53. Mrs. SHWETA SHAH 54. Shri. SHRINIWAS PODISHETTY
HINDI
55. Shri. AJAYKUMAR SINGH 56. Shri. CHANDRAPRAKASH SINGH
57. Shri. SANJAYKUMAR SINGH 58. Shri. TEJBAHADUR SINGH
59. Ms. SHILPA MISHRA(PT)
SOCIOLOGY
60. Ms. SUNITA NAIR (PT)
POLITICAL SCIENCE
61. Mrs. SUDHA SHETTY
HEALTH & PHYSICAL EDUCATION
62. Dr. YATIN RANE 63. Ms. SEEMA GADRE
+ UN-AIDED SECTION
CHEMISTRY
1. Ms. BHARATI MANOHAR 2. Ms. AMRUTA SINGH
3. Ms. POONAM SINGH 4. Ms. VIDHI SHAH
5. Ms. PALLAVI DHONDKAR/td> 6. Shri. MANOJKUMAR VISHWAKARMA
PHYSICS
7. Shri. ARUN MULEY 8. Ms. SUSHMA YADAV
9. Shri. ATUL SINGH
HINDI
10. Ms. SEEMA SINGH
MATHS
11. Ms. SUSHAMA KATKAR 12. Shri. MININATH GANJAVE
13. Shri. AMITKUMAR SINGH
COMPUTER SCIENCE
14. Mrs. AMIT TRIVEDI 15. Mrs. MA SAMPAGAONKAR
ECONOMICS
16. Shri. VAIDYA RATANSINGH 17. Shri. SWAPNIL DESAI
18. Ms. PRIYANKA SINGH
COMMERCE
19. Shri. RAHUL BHANUSHALI 20. Ms. VINITA SINGH
COMMERCE - I.T.
21. Ms. MEDHA AGARKAR 22. Ms. TARUNA CHUG
ENGLISH
23. Shri. RAGHUNATH MANDAL 24. Ms. CHANDANA DAS
25. Ms. MAYA SINGH
BIOLOGY
26. Ms. SEEMA GHODKE 27. Ms. RICHA DOIPHODE
HISTORY
28. Shri. SURAJ SHUKLA
GEOGRAPHY
28. Shri. UPENDRAKUMAR TIWARI