COLLEGE COMMITTEES

 • Ms. Pratibha Singh (Vice-Principal)
 • Dr. Himanshu Dawada (Vice-Principal)
 • Ms. Shubhangi M.Vartak (Vice-Principal)
 • Dr. Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)
 • Dr. Pratibha Sardeasi
 • Prof. Rekha Ghorpade
 • Ms. Jayashree Vaze
 • Ms. Mary Jossy
 • Dr. Saraswathi Moorthy
 • Dr. Vilasini Patkar
 • Dr. Neeta Chakravarty
 • Dr. Amita Valmiki
 • Dr. Shashi Mishra
 • Dr. Kamalini Bandekar
 • Dr. Sneha Deuskar
 • Mr. Bhushan Arekar
 • Dr. Meher Mistry
 • Dr. Mithilesh Sharma
 • Dr. Sucheta Golwalkar
 • Ms. Selvi Nadar
 • Ms. Archana Bhide
 • Ms. Pradnya Bhagwat
 • Ms. Nandini J
 • Ms Soni  Khemani
 • Ms. Pratibha Singh(Vice Principal) (Convener)
 • Dr. Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)
 • Dr. Veena Kelkar
 • Ms. Laxmi Podoli
 • Mr. Ajay Shukla
 • Ms. Vaidehi Deshpande
 • Mr. Dhananjay Parab
 • Mr . Deviprasad Shetty
 • Dr. Usha Mukundan (Principal) President
 • Dr. Rajendra Singh (Hon. Secretary, HVPS)Chairman
 • Senior Police Inspector , Ghatkopar
 • NGO
 • Counsellor – Dr. Gada
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice-Principal)
 • Dr. Nisha Muni
 • Mr. Bhushan Arekar
 • Students’ Council GS
 • Ms. Shubhangi M Vartak (Vice Principal)
 • Ms. Rekha Ghorpade
Chem Bond

Commerce Association

Economics Association

English Literary Association

Finance & Accountancy Association

Geography Club

Hindi Sahitya Parishad

History Association

Marathi Wangmaya Mandal

Maths Club

Philosophy Association

Political Science Association

Sociology Association

Ms. Pratibha Singh

Dr. Vilasini Patkar

Ms. Shubhangi Vartak

Dr. Neeta Chakravarty

Dr. Saraswathi Moorthy

Dr. Kamlini Bandekar

Dr. Mithilesh Sharma

Dr. Meher Mistry

Dr. Sneha Deuskar

Ms. Mary Jossy

Dr. Amita Valmiki

Mr. Bhushan Arekar

Dr. Shashi Mishra

 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)
 • Dr. Nisha Muni
 • Mr. Jeetender Jha
 • Ms. Deepa Thanekar (Jr. College)
 • Dr. Himanshu Dawada (Vice Principal)
 • Dr. Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)
 • Ms. Bakul Bagwe (Non teaching staff)
 • Mr. Sachin Shinde (Non teaching staff)
 • Dr. Usha Mukundan (Principal) Chairperson
 • Ms. Pratibha Singh (Vice Principal)( HOD, Chemistry)
 • Dr. Himanshu Dawada (Vice Principal)
 • Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal) (HOD Economics)
 • Dr. Seema Ratnaparkhi  (Vice principal) (IQAC Coordinator)
 • Dr. Vilasini Patkar (HOD Commerce)
 • Dr. Sneha Deuskar (HOD Marathi)
 • Ms. Shubhangi Vedak (Librarian)
 • Ms Yogini Ghare (University Representative)
 • Mr. Sachin Shinde ( Accounts Clerk)
 • Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)
 • Dr.Baisakhi Dutta (Chairperson)
 • Ms. Arundhati Chitre (Member Secretary)
 • Dr. Nisha Muni
 • Mr. Subodh Barve
 • Mr. Bhushan Arekar
 • Dr. Sanket Tikare
 • Ms. Devshree Ghorpade
 • Ms. Sujata Petkar(Non Teaching Staff)
 • NGO
 • Student representative
 • Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)
 • Dr. Bindu Achary (Chairperson)

    Degree College

 • Mr. Deepak Poojary
 • Ms.Pranali Karnik
 • Ms. Smruti Thombare
 • Dr. A. A. Kadam

     Junior College

 • Ms. Amrita Singh
 • Mr. Ameya Amberkar
 • Ms. Priya Jugdar
 • Ms. Pallavi Dongre
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)(Overall coordinator)
 • Ms. Pratibha Singh (Chemistry Dept)
 • Dr. Kiran kolwankar (Physics Dept)
 • Dr. Bindu Achary (Zoology Dept)
 • Dr. Anil Avhad (Botany Dept.)
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)
 • Ms. Anita Gaikwad
 • Ms. Vaidehi Deshpande
 • Ms. Archana Bhide
 • Ms. Bharti Bhole
 • Mr. Hemant Vernekar
 • Ms.Shubhangi Vartak (Vice Principal)
 • Ms. Rekha Ghorpade
 • Mr. Pratap Kamble
 • Dr. Sanket Tikare
 • Mr. Deepak More (Non-Teaching Staff)
 • Mr.Bahadur Agri (Non-Teaching Staff)
 • Dr. Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)
 • Ms. Selvi Nadar
 • Ms. Archana Bhide
 • Dr. Rachana Acharya
 • Ms. Nandini J
 • Ms. Anita Gaikwad
 • Ms. Soni Khemani
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal) Deputy Controller of Examination
 • Dr. Seema Ratna Parkhi (Vice Principal) Assistant Controller of Examination
 • Ms. Jayashree Vaze
 • Ms. Ratna Jadhav
 • Dr. Vilasini Patkar
 • Dr. Pratibha Sardesai
 • Mr. Ajay Shukla
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)
 • Dr. Amita Valmiki
 • Dr. Kiran Kolwankar
 • Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)
 • Dr. Amita Valmiki
 • Dr. Kiran Kolwankar

Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)

For Teachers – Mr.IndraSingh Saud

For Students – Dr.Vilasini Patkar

Mr. Jeethender Jha

For Non-Teaching Staff – Mr. R.H.Dube

Dr. Seema Ratnaparkhi (Coordinator)(Vice Principal)

Dr. Kamalini Bandekar

Dr. Neeta Chakravarty

Ms. Neelambari kulkarni

Dr. Vaishali Raikwar

Dr. Sanket Tikare

Ms. Anita Gaikwad

Ms. Bharti Bhole

Ms. Shubhangi Vedak (Librarian)

Ms. Sujata Petkar (Non-Teaching Staff)

Mr. Deviprasad Shetty (Placement Officer)

Ms. Chandra Rao (Alumnus)

Dr. Vipul Joshi (from Society)

Mr. Niketan Taware -Entrepreneur

Mr. Shiv Shankar (Student representative)

Dr. Usha Mukundan (Principal)

Dr. Rajendra Singh(Management representative)

Ms. Pratibha Singh (Vice Principal)

Dr. Himanshu Dawda (Vice-Principal)

Ms. Shubhangi Vartak (Vice-Principal)

Adv. Madhura M Kalamkar (Principal-Law College)

Ms. Shubhangi Vedak (Librarian)

Mr. Rakesh Mishra (Ass. Librarian)

Dr. Kiran Kolwankar

Dr. Baisakhi Datta

Dr. Charu Vatsa

Mr.Bhushan Arekar

Dr. Veena Kelkar

Ms. Archana Bhide

Ms. Pratibha Singh(Vice Principal)

Ms. Sharmila Jajodia (Co-ordinator)

Mr. Jitendra Girase

Mr. Bhagirat Mishra

Mr. P. Babu

Dr. Vaishali Raikwar

Ms. jeba Roselet

Mr Dharmendra Tiwari

Prof. Pratibha Singh (Vice Principal)

Dr. Sneha Deuskar

Dr. Mithilesh Sharma

Dr. Neeta Chakravarty

Dr. Janhavi Bhagwat

Dr. Dan Bahadur Singh

Dr. Tania Moses

Dr. Meher Mistry

Ms. Maria Shaikh

Ms. Suvarna Kalshetty (Jr. College)

Ms. Ranjana Rao (Jr. College)

Student Members

Capt. Pravin Nayak

Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)

Dr. Sandesh Divekar

Dr. Geeta Joshi (Programme Officer)

Prof. Dnyaneshwar Borse

Dr. Manisha Bhattacharya

Dr. A.Y. Mokal (Mobile Library)

Dr. Mangesh Panchal (Programme officer)

Prof. Snehal Nagtilak

Mr. Ashish Yadav

Mr. Rahul Tiwari

Dr. Himanshu Dawda (Vice-Principal)

Dr. Anil Avhad

Dr. Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)

Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)

Dr. D.B. Singh

Ms. Pranali Karnik

Mr. Deviprasad Shetty (Placement Officer)

Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)

Dr. Veena Kelkar

Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)

Prof. Meher Mistry

Prof. Maria Shaikh

Dr. Janhavi Bhagwat

Ms. Suvarna Kalshetty (JR.College)

Ms. Shubhangi Vartak (Information Officer)

Mr. Dnyaneshwar Borse

Ms. Sujata Petkar (Non teaching Staff)

Ms. Pratibha Singh (Vice Principal)

Ms. Arundhati Chitre

Dr. Abhay Sawant

Ms. Sucheta Joshi

Mr.. Steven Lobo

Mr. Ajay Shukla

Ms Devshree Ghorpade

Mr. Kamlakar Indulkar ( Jr. College)

Mr. Anil Chaurasiya ( Jr. College)

Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)

Dr. Neeta Shrivastava (Convener)

Mr. Mandar Medhi

Ms. Sanika Gupte

Dr. Palak Chawla

Mr. Bhagirat Mishra

Mr. Ashish Yadav

Ms. S.A.Kulkarni  (Jr College)

Ms. Seema Shinde  (Jr College)

Heads of Departments

One Senior Teacher from Department

Ms. Sujata Petkar (Non teaching Staff)

Ms. Pratibha Singh (Vice Principal)

Dr. Amita Valmiki

Dr. Deepali Pimple

Ms. Snehal Nagtilak

Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)

Dr. Baisakhi Datta

Mr. Subodh Barve

Mr. Yatin Rane (Jr. College)

Ms. Latika Bhanushali (Jr. College)

Ms. Pratibha Singh (Vice-Principal)

Dr. Meher Mistry

Dr. Reena Puradkar

Dr. Sneha Deuskar

Ms. Laxmi Podoli

Student Members

Ms. Pratibha Singh (Vice Principal)

Dr. Himanshu Dawda (Vice Principal)

Ms. Shubhangi Vartak (Vice Principal)

Dr. Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)

Ms.Bharti Bhole

Dr. Anil Avhad

Dr. M.P.Bhattacharya

Dr. Rachana Acharya

Dr. Jyotsna Nijsure (Jr. College)

Mr. Kamlakar Indulkar (Jr. College)

Ms.Pratibha Singh (Vice Principal/convener)

Dr. Shashi Mishra

Dr. Vaishnavi Sridhar

Mr. Steven Lobo

Ms. Pratibha Singh (Vice-Principal)

Dr. Himanshu Dawda (Vice-Principal)

Ms. Shubhangi Vartak (Vice-Principal)

Dr.  Seema Ratnaparkhi (Vice Principal)

Dr. Anil Avhad

Dr. Himanshu Dawada – Incharge

Sr. No.

Game Degree College

Junior College

1 Chess (M & W) Mr. Sandeep Hinge Mr. Prakash Patil
2 Table Tennis (M &W) Mr. Anil Avhad Mr. Sanjay Teli
3 Badminton (M & W) Mr. IndraSingh Saud Mr. Sangita Singh
4 Aquatics (M & W)

Water Polo (M)

Mr. Jeetender Jha Mr. Anil Chaurasiya
5 Football (M & W) Mr. Amol Kadam Mr. Sanjay Singh
6 Cross Country (M & W) Dr. Ajit Bhatnagar Mr. Mininath Ganjave
7 Kabbddi (M & W) Dr. Nisha Muni Ms. Shushma Katkar
8 Kho-Kho (M & W) Mr. Pratap Kamble Dr. Chandra Prakash Singh
9 Yoga (M & W) Dr. Reena Puradkar Ms. Baljit Chudji

Ms. Deepa Thanekar

10 Judo (M & W) Capt. Pravin Nayak
11 Cricket (M & W) Dr. Neeta Shrivastava

Ms. Seema Gadre

Mr. Chottai Yadav

Mr. Arun Muley

12 Half Marathon (M & W) Mr. Jitendra Girase Mr. Madhukar Phadtare
13 Athletics (M & W) Ms. Sunita Maratt Mr. Sopan Khedekar
14 Basket Ball (M & W) Mr.  Pratap Kamble Mr. Srinivas Podishetty
15 Boxing (M & W) Mr. Dnyaneshwar Borse
16 Handball (M & W) Mr. Deepak Poojary Ms. Y. Jayashree
17 Volleyball (M & W) Mr. Dnyaneshwar Borse Dr. Tejbahadur Singh
18 Wrestling (M & W) Mr. P. Babu
19 Carom (M & W) Dr. Veena Kelkar Ms. Brinda Chavan
20 Power Lifting (M & W)

Weight lifting (M & W)

Best Physique

Mr. S.R. Shastri

Dr. C.M.Mishra

21 Taekwondo (M & W) Dr. Bindu Achari

 

Sports Day

 • Dr. Yatin Rane
 • Ms. Sunita Maratt
 • Mr. Indrasingh Saud
 • Dr.Nisha Muni