BOTANY
1. Dr. USHA MUKUDAN (Principal & H.O.D) 2. Dr. HG DAWDA
3. Dr. AK BHATNAGAR4. Dr. (Mrs.) NISHA MUNI
5. Shri. PG NAYAK6. Dr. ANIL E. AVHAD
7. Dr. (Mrs.) MK DATE8. Dr. (Mrs.) VEENA KELKAR
9. Dr. DANBAHADUR SINGH
ECONOMICS
10. Mrs. SM VARTAK11. Mrs. MANASI VINOD
12. Ms. PRANALI KARNIK13. Ms. DEVASHREE GHORPADE
ZOOLOGY
14. Dr. PG KALE15. Mrs. SANIKA GUPTE
16. Dr. (Mrs.)PN SARDESAI17. Mrs. JANHAVI BHAGWAT
18. Mrs. BINDU ACHARY19. Shri. DEEPAK POOJARY
20. Mrs. GEETA JOSHI21. Shri. BHAGIRATH MISHRA
22. Mrs. SUSHMA SINGH
PHYSICS
23. Shri. PN ANCHALIYA 24. Dr. (Mrs.) SJ KARLEKAR
25. Mrs. REKHA GHORPADE 26. Shri. MS OKA
27. Shri. MR DOLE 28. Mrs. RATNA JADHAV
29. Mrs. GV MATHUR 30. Ms. SUNITA MARATT
31. Shri. ASHWANI BAJAJ 32. Shri. DEVRAJ PAWAR
33. Dr. KIRAN KOLWANKAR 34. Mrs. NB SHRIVASTAVA
35. Shri. SANDEEP HINGE 36. Mrs. VAISHALI RAIKWAR
37. Shri. ASHISHKUMAR YADAV
CHEMISTRY
38. Shri. VB KULKARNI 39. Mrs. PT SINGH
40. Shri. AK MISHRA 41. Shri. SR SHASTRI
42. Dr. (Mrs.) SS RATNAPARAKHI 43. Shri. CM MISHRA
44. Shri. DS BORSE 45. Dr. RS DUBEY
46. Ms. VAISHNAVI SHRIDHAR 47. Dr. AD SAWANT
48. Dr. CHARU VATSA 49. Shri. MD MEDHI
50. Dr. MANISHA BHATTACHARYA 51. Dr. (Mrs.) DS PIMPLE
52. Shri. JITENDRA GIRASE 53. Shri. PRATAP KAMBLE
54. Shri. PRABIJNA S. BABU 55. Dr. (Ms.) ASAWARI MOKAL
56. Shri. AMOL KADAM 57. Shri. SANDESH DIVEKAR
58. Dr. NILAM KESHWANI
STATISTICS
59. Mrs. JV VAZE 60. Shri. AP LIMAYE
61. Mrs. CS PINGE 62. Shri. RAHUL TIWARI
MATHEMATICS
63. Mrs. MARY JOSSY 64. Shri. IJ SAUD
65. Dr. SANKET TIKARE 66. Shri. AJAY SHUKLA
ACCOUNTANCY
67. Dr. (Ms.) SARASWATH MOORTHY 68. Shri. JG JHA
69. Shri. MANGESH PANCHAL
COMMERCE
70. Dr. (Mrs.) VG PATKAR 71. Shri. SUBODH BARVE
BUSINESS LAW
72. Ms. LAXMI PODOLI
ENGLISH
73. Mrs. NEETA CHAKRAVARTY (HOD) 74. Ms. SHARMILA JAJODIA
75. Ms. MARIA SHAIKH
PHILOSOPHY
76. Dr. (Mrs.) AK VALMIKI(HOD) 77. Mrs. RINA PURADKAR
SOCIOLOGY
78. Dr. (Mrs.) SA MISHRA(HOD) 79. Mrs. AS CHITRE
GEOGRAPHY
80. Dr. (Mrs.) KT BANDEKAR(HOD) 81. Dr. (Mrs.) BAISAKHI DUTTA
MARATHI
82. Dr. (Mrs.) SNEHA DEUSKAR 83. Mrs. NM KULKARNI
POLITICAL SCIENCE
84. Shri. BHUSHAN AREKAR (HOD) 85. Shri. STEVEN LOBO
HISTORY
86. Dr. (Mrs.) MEHER MISTRY 87. Ms. SNEHAL NGAGTILAK
HINDI
88. Dr. (Mrs.) MITHILESH SHARMA 89. Dr. JP SINGH
LIBRARIAN
90. Mrs. SM VEDAK
COMPUTER SCIENCE
1. Ms. ANITA GAIKWAD 2. Ms. TEJASWEE POL
3. Ms. VINITA SINGH 4. Ms. PRIYANKA GAVHANE
5. Ms. VAIDEHI DESHPANDE 6. Ms. NILAM PATADE
7. Ms. SONU P. BOHARA
BMS
8. Ms. SELVI NADAR 9. Ms. ASHA SHRIKRISHNAN
10. Ms. ARCHANA MENON
BIOTECH
11. Dr. SUCHETA GOLVALKAR 12. Ms. SMRUTI THOMBARE
13. Ms. TANIA MOSES 14. Ms. RACHANA ACHARYA
15. Ms. JYOTI KARPE 16. Ms. DIPTI KALE
17. Ms. SALEHA KHAN 18. Ms. NAMRATA PARAB
19. Ms. DEEPALI
INFORMATION TECHNOLOGY
20. Ms. ARCHANA BHIDE 21. Ms. BHARATI BHOLE
22. Ms. JEBA ROSELET 23. Ms. PRADNYA PAWAR
24. Ms. PRACHI SURVE 25. Ms. POONAM SINDHU
BANKING AND INSURANCE
26. Ms. NANDINI JAYARAM 27. Ms. LAXMI C.
B. VOC.
28. Ms. SONI KHEMANI 29. Ms. DEEPALI PARYANI
M.SC. -PHYSICS
30. Shri. PRASAD ADEKAR
COUNSELLOR
Ms. JOGESHWARI SAWANT
PLACEMENT OFFICER
Shri. DEVIPRASAD SHETTY
PHYSICAL INSTRUCTOR - DEGREE
Shri. MARISELVA PANDIDHAR
+ AIDED SECTION
BOTANY
1. Dr. USHA MUKUDAN (Principal & H.O.D) 2. Dr. HG DAWDA
3. Dr. AK BHATNAGAR4. Dr. (Mrs.) NISHA MUNI
5. Shri. PG NAYAK6. Dr. ANIL E. AVHAD
7. Dr. (Mrs.) MK DATE8. Dr. (Mrs.) VEENA KELKAR
9. Dr. DANBAHADUR SINGH
ECONOMICS
10. Mrs. SM VARTAK11. Mrs. MANASI VINOD
12. Ms. PRANALI KARNIK13. Ms. DEVASHREE GHORPADE
ZOOLOGY
14. Dr. PG KALE15. Mrs. SANIKA GUPTE
16. Dr. (Mrs.)PN SARDESAI17. Mrs. JANHAVI BHAGWAT
18. Mrs. BINDU ACHARY19. Shri. DEEPAK POOJARY
20. Mrs. GEETA JOSHI21. Shri. BHAGIRATH MISHRA
22. Mrs. SUSHMA SINGH
PHYSICS
23. Shri. PN ANCHALIYA 24. Dr. (Mrs.) SJ KARLEKAR
25. Mrs. REKHA GHORPADE 26. Shri. MS OKA
27. Shri. MR DOLE 28. Mrs. RATNA JADHAV
29. Mrs. GV MATHUR 30. Ms. SUNITA MARATT
31. Shri. ASHWANI BAJAJ 32. Shri. DEVRAJ PAWAR
33. Dr. KIRAN KOLWANKAR 34. Mrs. NB SHRIVASTAVA
35. Shri. SANDEEP HINGE 36. Mrs. VAISHALI RAIKWAR
37. Shri. ASHISHKUMAR YADAV
CHEMISTRY
38. Shri. VB KULKARNI 39. Mrs. PT SINGH
40. Shri. AK MISHRA 41. Shri. SR SHASTRI
42. Dr. (Mrs.) SS RATNAPARAKHI 43. Shri. CM MISHRA
44. Shri. DS BORSE 45. Dr. RS DUBEY
46. Ms. VAISHNAVI SHRIDHAR 47. Dr. AD SAWANT
48. Dr. CHARU VATSA 49. Shri. MD MEDHI
50. Dr. MANISHA BHATTACHARYA 51. Dr. (Mrs.) DS PIMPLE
52. Shri. JITENDRA GIRASE 53. Shri. PRATAP KAMBLE
54. Shri. PRABIJNA S. BABU 55. Dr. (Ms.) ASAWARI MOKAL
56. Shri. AMOL KADAM 57. Shri. SANDESH DIVEKAR
58. Dr. NILAM KESHWANI
STATISTICS
59. Mrs. JV VAZE 60. Shri. AP LIMAYE
61. Mrs. CS PINGE 62. Shri. RAHUL TIWARI
MATHEMATICS
63. Mrs. MARY JOSSY 64. Shri. IJ SAUD
65. Dr. SANKET TIKARE 66. Shri. AJAY SHUKLA
ACCOUNTANCY
67. Dr. (Ms.) SARASWATH MOORTHY 68. Shri. JG JHA
69. Shri. MANGESH PANCHAL
COMMERCE
70. Dr. (Mrs.) VG PATKAR 71. Shri. SUBODH BARVE
BUSINESS LAW
72. Ms. LAXMI PODOLI
ENGLISH
73. Mrs. NEETA CHAKRAVARTY (HOD) 74. Ms. SHARMILA JAJODIA
75. Ms. MARIA SHAIKH
PHILOSOPHY
76. Dr. (Mrs.) AK VALMIKI(HOD) 77. Mrs. RINA PURADKAR
SOCIOLOGY
78. Dr. (Mrs.) SA MISHRA(HOD) 79. Mrs. AS CHITRE
GEOGRAPHY
80. Dr. (Mrs.) KT BANDEKAR(HOD) 81. Dr. (Mrs.) BAISAKHI DUTTA
MARATHI
82. Dr. (Mrs.) SNEHA DEUSKAR 83. Mrs. NM KULKARNI
POLITICAL SCIENCE
84. Shri. BHUSHAN AREKAR (HOD) 85. Shri. STEVEN LOBO
HISTORY
86. Dr. (Mrs.) MEHER MISTRY 87. Ms. SNEHAL NGAGTILAK
HINDI
88. Dr. (Mrs.) MITHILESH SHARMA 89. Dr. JP SINGH
LIBRARIAN
90. Mrs. SM VEDAK
+ UN-AIDED SECTION
COMPUTER SCIENCE
1. Ms. ANITA GAIKWAD 2. Ms. TEJASWEE POL
3. Ms. VINITA SINGH 4. Ms. PRIYANKA GAVHANE
5. Ms. VAIDEHI DESHPANDE 6. Ms. NILAM PATADE
7. Ms. SONU P. BOHARA
BMS
8. Ms. SELVI NADAR 9. Ms. ASHA SHRIKRISHNAN
10. Ms. ARCHANA MENON
BIOTECH
11. Dr. SUCHETA GOLVALKAR 12. Ms. SMRUTI THOMBARE
13. Ms. TANIA MOSES 14. Ms. RACHANA ACHARYA
15. Ms. JYOTI KARPE 16. Ms. DIPTI KALE
17. Ms. SALEHA KHAN 18. Ms. NAMRATA PARAB
19. Ms. DEEPALI
INFORMATION TECHNOLOGY
20. Ms. ARCHANA BHIDE 21. Ms. BHARATI BHOLE
22. Ms. JEBA ROSELET 23. Ms. PRADNYA PAWAR
24. Ms. PRACHI SURVE 25. Ms. POONAM SINDHU
BANKING AND INSURANCE
26. Ms. NANDINI JAYARAM 27. Ms. LAXMI C.
B. VOC.
28. Ms. SONI KHEMANI 29. Ms. DEEPALI PARYANI
M.SC. -PHYSICS
30. Shri. PRASAD ADEKAR
COUNSELLOR
Ms. JOGESHWARI SAWANT
PLACEMENT OFFICER
Shri. DEVIPRASAD SHETTY
PHYSICAL INSTRUCTOR - DEGREE
Shri. MARISELVA PANDIDHAR